Nhớ mùa sim chín

Nhớ mùa sim chín

Dịch giả:
Số trang:
200 trang
Quy cách:
14 x 22,5 cm

Nhớ mùa sim chín

Dịch giả:
Số trang: 200 trang
Quy cách: 14 x 22,5 cm

“Qua lối viết như lời kể bằng miệng, từ miệng, với những từ ngữ khẩu ngữ thô ráp, những yếu tố địa phương rặt phương ngữ Quảng Bình, vùng phương ngữ Bắc Trung Bộ, thỉnh thoảng lại văng ra những từ thông tục ngổn ngang, bò, chạy, sấp ngửa nhưng lại níu mắt người đọc; câu văn tuồng như lời nói hằng ngày với những trùng điệp, đan lặp, chuồi lẫn đan xen lời dẫn thoại, lời thoại, người thoại,… tất cả định hình một lối khẩu văn Nguyễn Quang Lập. Đó cũng chính là đặc điểm nổi trội của một hình thức văn xuôi mới lạ, hấp dẫn của Nguyễn Quang Lập.” NGUYỄN HOÀI NGUYÊN (Từ điển học & Bách khoa thư, số 4.2012)

“Với lối khẩu văn, tôi không làm văn nữa mà cố gắng tạo cảm giác như độc giả đang được nghe kể một câu chuyện, cảm giác được cả không khí - giọng điệu lẫn cảm xúc của người kể. Lời văn của tôi được sử dụng như một lát cắt giúp đi thẳng vào tính cách nhân vật. Loại bỏ lối kể lể, diễn đạt tâm trạng, cảm xúc. Bất chấp thể loại văn chương. Khởi đầu tôi cũng hoang mang lắm, chẳng biết làm thế có đúng không? Đều đặn hằng ngày post các entry lên blog là cách tôi đo phản ứng của độc giả. Và tôi mừng vì đa phần họ đều rất thích thú.”