NHỮNG BỨC HỌA NỔI TIẾNG CHUYỆN CHƯA KỂ - CẢM HỨNG CỔ XƯA

NHỮNG BỨC HỌA NỔI TIẾNG CHUYỆN CHƯA KỂ - CẢM HỨNG CỔ XƯA

Dịch giả:
Ngọc Linh
Số trang:
32 trang
Quy cách:
22 x 28cm

NHỮNG BỨC HỌA NỔI TIẾNG CHUYỆN CHƯA KỂ - CẢM HỨNG CỔ XƯA

Dịch giả: Ngọc Linh
Số trang: 32 trang
Quy cách: 22 x 28cm
“Cảm hứng cổ xưa” là cuốn sách giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của các bộ lạc châu Phi và văn minh cổ xưa đã có ảnh hưởng tới rất nhiều thế hệ hoạ sĩ, nhà điêu khắc hiện đại. Có câu “Bắt chước là mẹ của sáng tạo”, tức làm theo một cái khác rồi một lúc nào đó sẽ tạo ra cái mới mang cá tính độc đáo của riêng mình. Trong số những tác phẩm nghệ thuật chúng ta được chiêm ngưỡng, không phải cái nào cũng được sáng tạo mới hoàn toàn. Có hoạ sĩ tạo ra tác phẩm mới dựa trên sự bắt chước các tác phẩm có từ thời trước, có hoạ sĩ lại nghiên cứu những tác phẩm mới đó rồi nảy ra ý tưởng tạo nên những tác phẩm mới hơn nữa. Mĩ thuật trải qua quá trình bắt chước, sáng tạo, rồi lại bắt chước và sáng tạo như vậy để phát triển đấy các bạn ạ. “Cảm hứng cổ xưa” không chỉ cung cấp cho các bạn nhỏ những thông tin bổ ích về lịch sử mĩ thuật mà còn giúp các em hiểu về quá trình phát triển những ý tưởng mới và ý nghĩa sáng tác thông qua việc bắt chước.