Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi - Nguyễn Kiên

Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi - Nguyễn Kiên

Dịch giả:
Số trang:
192 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi - Nguyễn Kiên

Dịch giả:
Số trang: 192 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm

“Tác phẩm dành cho thiếu nhi là những câu chuyện đời sống được nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ. Còn giấc mơ ẩn sau mỗi câu chuyện là giấc mơ trẻ thơ của chính tác giả, hằng lưu giữ trong tâm hồn" - Nhà văn NGUYỄN KIÊN