NHỮNG TRUYỆN HAY VIẾT CHO THIẾU NHI - THY NGỌC

NHỮNG TRUYỆN HAY VIẾT CHO THIẾU NHI - THY NGỌC

Dịch giả:
Số trang:
164 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

NHỮNG TRUYỆN HAY VIẾT CHO THIẾU NHI - THY NGỌC

Dịch giả:
Số trang: 164 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm
Tuyển tập những truyện hay viết cho thiếu nhi của nhà văn Thy Ngọc: “Lớp học của anh Bồ Câu Trắng”, “Đôi cánh của Ngựa Trắng”, “Mùa xuân là của chúng ta”, “Chiếc thuyền Lá Tre”, “Mùa xuân đang bắt đầu”… “Viết cho thiếu nhi trước hết phải có tính giáo dục, song lại phải giản dị mà vẫn hấp dẫn. Ngay cả đến giờ, càng viết tôi càng thấy khó. Bởi hấp dẫn không phải cầu kì, mới lạ, mà là cách viết câu chuyện như thế nào. Nhưng trên hết, mình phải hết lòng với các em thì mới viết được.”