PHAN KHÔI - TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1932

PHAN KHÔI - TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1932

Dịch giả:
Số trang:
800 trang
Quy cách:
16 x 24

PHAN KHÔI - TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1932

Dịch giả:
Số trang: 800 trang
Quy cách: 16 x 24
Cuốn sách tập hợp những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887–1959) đăng trên báo chí trong năm 1932 như Đông tây ở Hà Nội,Trung lập và Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn, sau hơn 70 năm bị rơi vào quên lãng, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và tái công bố. Phan Khôi (1887–1959) là một trong những tên tuổi lớn của báo chí, văn học và tư tưởng Việt Nam thế kỷ XX. Tìm hiểu lịch sử các lĩnh vực ấy, người ta không thể bỏ qua vai trò của Phan Khôi và vì vậy không thể không tìm hiểu ít ra là một phần trong số những điều Phan Khôi đã viết ra, đã đăng báo, in sách suốt hơn nửa thế kỷ sống và hoạt động của ông. Cách đây vài ba năm, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã lần lượt in lại hai cuốn sách Phan Khôi từng công bố lúc sinh thời: Chương Dân thi thoại và Việt ngữ nghiên cứu. Tuy nhiên, hai cuốn sách nói trên chỉ là phần rất nhỏ, thậm chí chưa thuộc về những nội dung chủ yếu trong sự nghiệp trứ thuật của Phan Khôi. Đúng như nhận xét của nhà nghiên cứu Thanh Lãng: “Sự nghiệp của ông (tức Phan Khôi) hầu hết hãy còn nằm rải rác trên mặt báo. Mà có lẽ những gì tinh túy nhất của ông, linh lợi nhất nơi ông, hóm hỉnh nhất ở ông, “Phan Khôi nhất” trong ô hình như đều chưa được in thành sách mà hãy còn giấu kín dưới những chồng báo” (Thanh Lãng: Phê bình văn học thế hệ 1932, Sài Gòn, 1973). Trong tình hình tư liệu hiện tại, việc nghiên cứu một tác gia như Phan Khôi giờ đây có lẽ buộc phải bắt đầu từ công việc sưu tầm và công bố lại, nếu không được toàn bộ thì cũng phải được phần khá lớn những tác phẩm của ông, từng đăng tải trên báo chí khắp ba miền Việt Nam từ những năm 20 đến những năm 50 của thế kỷ XX. Về mặt này, một phần di sản báo chí của Phan Khôi trên tờ Phụ nữ tân văn giai đoạn 1929–1934 mà nhà nghiên cứu Thanh Lãng sưu tầm và về sau được in lại trong sưu tập 13 năm tranh luận văn học 1932–1945 (3 tập, Tp. HCM, 1995) là một đóng góp đáng kể, một cách làm đáng học.