Sách Gieo - Chuyện Một Hành Trình Gieo Niềm Vui Và Cái Đẹp

Sách Gieo - Chuyện Một Hành Trình Gieo Niềm Vui Và Cái Đẹp

Dịch giả:
Số trang:
146 trang
Quy cách:
18.0 x 24.0 x 2.0 cm

Sách Gieo - Chuyện Một Hành Trình Gieo Niềm Vui Và Cái Đẹp

Dịch giả:
Số trang: 146 trang
Quy cách: 18.0 x 24.0 x 2.0 cm
Gieo là dự án cộng đồng được thực hiện bởi nhóm tác giả Toa Tàu. Đây là hành trình từ Nam ra Bắc của nhóm tác giả để dạy và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn ở các vùng sâu vùng xa. Triết lý giáo dục, quá trình thực hiện và cảm tưởng khi đi qua mỗi vùng miền được tập hợp trong quyển sách nhỏ xinh đẹp đầy cảm hứng này.