Sách Kỹ Năng Song Ngữ-Ngỏ Lời Khi Cần Giúp

Sách Kỹ Năng Song Ngữ-Ngỏ Lời Khi Cần Giúp

Dịch giả:
Khánh Nguyên
Số trang:
32 trang
Quy cách:
23 x 23 cm

Sách Kỹ Năng Song Ngữ-Ngỏ Lời Khi Cần Giúp

Dịch giả: Khánh Nguyên
Số trang: 32 trang
Quy cách: 23 x 23 cm

Billy-Bắt-Nạt ngày nào cũng cướp đồ ăn trưa của tớ, xô đẩy tớ hoặc ngáng chân tớ ở hành lang và dọa dẫm tớ những điều đáng sợ. Tớ sợ đi học! Billy-Bắt-Nạt còn dọa rằng, nếu tớ tiết lộ những chuyện này với ai thì nó sẽ đón lõng tớ sau khi tan trường và dạy tớ một bài học.

Tớ sẽ ôm nỗi sợ này mãi, hay là nhờ ai đó giúp mình

Cuốn sách này dạy vượt qua rắc rối