Sài Gòn của em - Sách tương tác

Sài Gòn của em - Sách tương tác

Dịch giả:
Số trang:
36 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 16 cm

Sài Gòn của em - Sách tương tác

Dịch giả:
Số trang: 36 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 16 cm

Sài Gòn của em- sách tương tác được thực hiện song song đi cùng bộ với cuốn Sài Gòn của em, mục đích giúp cho các bạn trẻ chơi cùng với các nhân vật và thông tin trong cuốn sách, từ đó có thể hiểu thêm về lịch sử, địa lý của thành phố nơi em sống.

Một bộ sách đẹp có thể làm quà tặng ý nghĩa cho bất kỳ dịp nào, và không chỉ cho trẻ em mà còn của người lớn nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp.