SỔ TAY DỊCH THUẬT TÂM LÍ HỌC

SỔ TAY DỊCH THUẬT TÂM LÍ HỌC

Dịch giả:
Số trang:
0 trang
Quy cách:

SỔ TAY DỊCH THUẬT TÂM LÍ HỌC

Dịch giả:
Số trang: 0 trang
Quy cách:
Cuốn Sổ tay Dịch thuật Tâm lí học này là kết quả mở rộng công việc của khóa tập huấn. Những từ ngữ được chọn đưa vào Sổ tay bao gồm những từ ngữ cơ bản của Tâm lí học hiện đại, có chú ý đến những từ ngữ chưa có sự thống nhất trong cách dịch.