Sổ Tay Tuyên Truyền Về Biến Đổi Khí Hậu

Sổ Tay Tuyên Truyền Về Biến Đổi Khí Hậu

Dịch giả:
Số trang:
160 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Sổ Tay Tuyên Truyền Về Biến Đổi Khí Hậu

Dịch giả:
Số trang: 160 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
Sổ tay “Tuyên truyền về biến đổi khí hậu” được biên soạn nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu tới cộng đồng dân cư. Cuốn sổ tay được hoàn thành bởi Trung tâm Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu (Tiền thân là Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông phòng ngừa thiên tai - Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).