TRUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG-SOCRATES VỊ TRIẾT GIA QUẢ CẢM

TRUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG-SOCRATES VỊ TRIẾT GIA QUẢ CẢM

Dịch giả:
Thủy Giang
Số trang:
52 trang
Quy cách:
19x24 cm

TRUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG-SOCRATES VỊ TRIẾT GIA QUẢ CẢM

Dịch giả: Thủy Giang
Số trang: 52 trang
Quy cách: 19x24 cm
“Hãy tự hiểu chính mình.” - SocratesSocrates – một con người không cúi mình trước cái xấu! Ông là một thánh nhân – truyền dũng khí và hi vọng cho rất nhiều người. Chẳng để lại dòng nào cho hậu thế, chỉ bằng những lời nói của mình, ông đã dạy cho bao người trí tuệ và đạo đức.