STEM-HỌC VIỆN KĨ SƯ

STEM-HỌC VIỆN KĨ SƯ

Dịch giả:
Số trang:
74 trang
Quy cách:
20 x 24 cm

STEM-HỌC VIỆN KĨ SƯ

Dịch giả:
Số trang: 74 trang
Quy cách: 20 x 24 cm
Sau này bạn có muốn trở thành kĩ sư không? Trong cuốn sách này, bạn sẽ được khám phá tất cả mọi thứ do các kĩ sư thiết kế và xây dựng. Bạn sẽ được biết cách các kĩ sư làm việc, chế tạo ô tô, thiết kế rô-bốt, học về nguồn gốc của các dạng năng lượng khác nhau, và còn nhiều, nhiều điều hơn thế nữa. Hãy xách hộp đồ nghề lên và chuẩn bị tinh thần ghi danh vào Học viện Kĩ sư đi thôi.