Tài Chính Và Xã Hội Tốt

Tài Chính Và Xã Hội Tốt

Dịch giả:
Nguyễn Hồng
Số trang:
460 trang
Quy cách:

Tài Chính Và Xã Hội Tốt

Dịch giả: Nguyễn Hồng
Số trang: 460 trang
Quy cách:

Tài chính và xã hội tốt, cuốn sách dành cho hàng nghìn sinh viên ở khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị theo học các khóa học về chuyên ngành kinh tế và tài chính tại các trường đại học, hàng vạn thanh niên sắp bắt đầu các công việc có liên quan, ở một khía cạnh nào đó, đến hoạt động tài chính.

Dù thế hệ sinh viên và chuyên gia trẻ trong các lớp học, các tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan quản lí hiện nay không có gì đặc biệt nhưng những năm gần đây có điều gì đó rất mới về nét văn hóa mà họ sẽ học được. Nghĩa là vai trò của các công nghệ tài chính mới trong việc gây ra cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại đã trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người, đồng thời cũng là vấn đề cần được nghiên cứu chuyên sâu. Cuốn sách gồm hai phần chính và một phần giới thiệu.

Phần giới thiệu đưa ra bối cảnh của chủ nghĩa tư bản tài chính trong lịch sử hiện đại và xã hội toàn cầu, nhấn mạnh đến tính trung tâm của các đổi mới tài chính, từ thị trường chứng khoán đến thị trường thế chấp, trong việc góp phần đạt được tất cả các mục tiêu lâu dài khác nhau của con người và vai trò “quản lí” tài sản xã hội của ngành tài chính.

  • Phần 1, “Vai trò và Trách nhiệm”, tiếp tục xây dựng vai trò của các chuyên gia tài chính - gồm các chuyên gia ngân hàng, kế toán viên, luật sư, chuyên gia đầu tư ngân hàng, nhà điều tiết và nhiều người khác - khi thực hiện vai trò của mình trong xã hội tốt.
  • Phần 2, “Tài chính và những bất mãn”, được viết từ một góc nhìn khác, đưa ra một loạt câu hỏi về đạo đức và bản chất của tài chính trong một xã hội đang phát triển.