Trả Lời Ngắn Gọn Những Câu Hỏi Lớn

Trả Lời Ngắn Gọn Những Câu Hỏi Lớn

Dịch giả:
Nguyễn Văn Liễn
Số trang:
204 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
14 x 20.5 cm

Trả Lời Ngắn Gọn Những Câu Hỏi Lớn

Dịch giả: Nguyễn Văn Liễn
Số trang: 204 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 14 x 20.5 cm

Các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ thuật, các doanh nhân tầm cỡ, các nhà chính trị hàng đầu và công chúng bình dân thường hỏi Stephen Hawking xem ông nghĩ gì đối với “các câu hỏi lớn” của thời đại, những câu hỏi mà phần lớn các nhà khoa học khác đôi khi lảng tránh. Stephen đã tạo ra một kho lưu trữ riêng các câu trả lời của mình, dưới dạng các bài nói, phỏng vấn và bài viết. Cuốn sách này được lấy ra từ kho lưu trữ cá nhân ấy của Stephen và hình thành trong khoảng thời gian ông ra đi.Trong cuốn sách này, Stephen Hawking đã trả lời các câu hỏi như: Có chăng Thượng đế? Mọi sự đã khởi đầu như thế nào? Liệu chúng ta có thể dự đoán tương lai không? Bên trong lỗ đen có gì? Du hành thời gian có khả thi không? Chúng ta định hình tương lai bằng cách nào? bằng những suy luận bắt nguồn từ lĩnh vực khoa học của ông, rất sắc bén đồng thời cũng vô cùng ngắn gọn, thật sâu xa nhưng cũng rất giản dị, như chính bản thân ông vậy.