Trái Tim Thông Tuệ

Trái Tim Thông Tuệ

Dịch giả:
Viết Hổ, Hạ Nhiên
Số trang:
500 trang
Quy cách:
15.5 x 23.5 cm

Trái Tim Thông Tuệ

Dịch giả: Viết Hổ, Hạ Nhiên
Số trang: 500 trang
Quy cách: 15.5 x 23.5 cm
Nỗi đau khổ và niềm hạnh phúc trong thế giới, cả hai vừa riêng biệt lại vừa kết hợp, và đều phụ thuộc vào ý thức mỗi chúng ta. Trái Tim Thông Tuệ hướng dẫn bạn cách tiếp cận triệt để và tích cực đối với tâm lý học và đời sống con người, đưa ra các quan điểm Phật giáo trực quan và phổ quát trong việc chữa lành trái tim, giữ trọn vẹn lòng từ bi, giải phóng tâm trí và đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Phần cuối của hầu hết các chương là những thử nghiệm để khám phá tâm trí, mà nếu để tâm thực hành một thời gian, chúng sẽ góp phần chuyển hóa các cảm xúc không lành mạnh, tác động lên quan điểm và cách sống của bạn trong thế giới này.