Trang Tử Tinh Hoa-Trang Tử Nam Hoa Kinh

Trang Tử Tinh Hoa-Trang Tử Nam Hoa Kinh

Dịch giả:
Số trang:
542 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
15.5 x 23 cm

Trang Tử Tinh Hoa-Trang Tử Nam Hoa Kinh

Dịch giả:
Số trang: 542 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 15.5 x 23 cm

Sách trình bày những tinh hoa cơ bản nhất trong học thuyết Trang Tử, dịch và bình chú tác phẩm Nam Hoa kinh của Trang Tử, Sách giúp trang bị hành trang bước đầu cho những người muốn đi sâu vào học thuật Lão Trang.