Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Diệt Mãng Xà

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Diệt Mãng Xà

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5x20,5 cm

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Diệt Mãng Xà

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5x20,5 cm

Chàng trai nghèo dũng cảm đã cởi trói cho cô gái nọ thoát khỏi cảnh làm lễ vật dâng cho con quái mãng xà. Chàng đã đối mặt với con vật khổng lồ hung ác ấy như thế nào? Và cuộc đời chàng ra sao sau đó?