Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Dũng Sĩ Đam Dông

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Dũng Sĩ Đam Dông

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Dũng Sĩ Đam Dông

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm

Pha và Dông là hai anh em. Nhưng một buổi sáng nọ, khi sương mù còn phủ kín cây cỏ, Dông thức dậy mà không thấy anh đâu. Dông lo lắng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy… Thế rồi nhờ thần núi Chư Lây mách bảo, Dông đã tìm tới được động quỷ. Cuộc chiến đấu với quỷ dữ vô cùng ác liệt. Nhưng rồi cuối cùng, sức mạnh của tình ruột thịt đã chiến thắng.