Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Người Cha Và Ba Con Trai

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Người Cha Và Ba Con Trai

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Người Cha Và Ba Con Trai

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm

Chàng Út vượt núi, băng rừng tìm thứ cỏ thơm về chữa bệnh cho cha. Hai người anh vì tham muốn chiếm cả gia tài nên đã lừa em mà chiếm lấy nắm thuốc quý mang về định tâng công với cha. Nhưng thuốc quý vào tay những kẻ tham lam, ích kỉ thì lại trở nên vô dụng… Kết cục, chỉ có lòng hiếu thảo và sự độ lượng, vị tha mới làm cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi!