Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Lương Thế Vinh

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Lương Thế Vinh

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Lương Thế Vinh

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm

Lương Thế Vinh (1441-1496), còn gọi là Trạng Lường, là một nhà toán học, Phật học, nhà thơ Việt Nam thời Lê sơ. Từ nhỏ Lương Thế Vinh đã nổi tiếng về khả năng học mau thuộc, nhanh hiểu, và khả năng sáng tạo trong các trò chơi cùng chúng bạn. Ông đỗ Trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông và làm quan tại Viện Hàn lâm. Nổi tiếng là người thông minh kì tài, ông là tác giả của những cuốn sách dạy Toán, những áng văn Nôm đẹp và cả những chế định lễ nhạc của triều đình.