Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Phạm Ngũ Lão

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Phạm Ngũ Lão

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5x20,5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Phạm Ngũ Lão

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5x20,5 cm

Phạm Ngũ Lão (1255-1320) người làng Phù Ủng (nay thuộc huyện Ân Thi, Hưng Yên). Vì mến tài của Phạm Ngũ Lão, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã cho ông ngồi cùng kiệu về kinh thành rồi lại gả con gái cho. Trong hai cuộc chiến chống quân Nguyên (1285-1288) Phạm Ngũ Lão lập nhiều chiến công hiển hách. Không chỉ có tài về mặt quân sự, ông còn là một nhà thơ. Sau khi ông mất, nhân dân xã Phù Ủng đã dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông.