Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Trần Hưng Đạo

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Trần Hưng Đạo

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Trần Hưng Đạo

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm

Trần Hưng Đạo là vị Thống lĩnh quân sự tài ba trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên (1285 và 1287-1288). Dưới sự chỉ huy của ông, quân dân nhà Trần đã khiến đạo quân xâm lược mạnh nhất thế giới thời bấy giờ phải thu bại quân về nước. Tài năng và khí tiết của ông còn muôn đời lưu danh cho hậu thế...