Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Triệu Việt Vương

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Triệu Việt Vương

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Triệu Việt Vương

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm

Giữa thế kỉ thứ 6, nước Vạn Xuân non trẻ của người Việt vừa mới dựng lên đã bị quân Lương kéo đến xâm lược. Vua Lý Nam Đế tin tưởng trao lại binh quyền cho viên tướng trẻ Triệu Quang Phục. Từ căn cứ đầm Dạ Trạch, Triệu Quang Phục đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Lương giành thắng lợi. Nước Vạn Xuân do vậy mà giữ vững được nền tự chủ.