TRÍ KHÔN PHI HỌC ĐƯỜNG

TRÍ KHÔN PHI HỌC ĐƯỜNG

Dịch giả:
Phạm Anh Tuấn
Số trang:
463 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

TRÍ KHÔN PHI HỌC ĐƯỜNG

Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
Số trang: 463 trang
Quy cách: 16 x 24 cm
Đây là cuốn sách mà các bạn “trực tiếp đảm đương công việc dạy học trong nhà trường” nhất thiết phải nghiền ngẫm. TRÍ KHÔN PHI HỌC ĐƯỜNG của Howard Gardner được nhà giáo Phạm Toàn đọc ngay từ 1990 (trong khi đầu 1991 sách mới ra mắt lần đầu ở Mỹ), và ông “luôn rất muốn tự mình dịch” cuốn này, sau Cơ cấu trí khôn ông đã dịch từ 1997 (sau đó tái bản nhiều lần). Chỉ riêng điều đó đã cho chúng ta hiểu “Trí khôn phi học đường” cần phải được đọc kỹ đến mức nào. Tuy ông không kịp thực hiện mong muốn này nhưng “Trí khôn phi học đường” đã được trưởng nam của ông – ông Phạm Anh Tuấn – dịch cho chúng ta. Các bạn làm trong nghề, chăm chỉ đọc sách chắc không xa lạ với tên Phạm Anh Tuấn và các tác phẩm ông đã dịch “Dân chủ và Giáo dục”; “Cách mạng học tập”;… và nếu muốn “học nữa, học mãi” thì follow FB của ông và Sách Thật.