TRIẾT HỌC - TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ THÔNG THẠO BỘ MÔN NÀY (S.MÀU)

TRIẾT HỌC - TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ THÔNG THẠO BỘ MÔN NÀY (S.MÀU)

Dịch giả:
Đinh Hồng Phúc và Vũ Hoàng Lan Phương
Số trang:
256 trang
Quy cách:
25x22 cm

TRIẾT HỌC - TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ THÔNG THẠO BỘ MÔN NÀY (S.MÀU)

Dịch giả: Đinh Hồng Phúc và Vũ Hoàng Lan Phương
Số trang: 256 trang
Quy cách: 25x22 cm
Một cuốn sách nhập môn đầy đủ và toàn diện, cung cấp cho bạn tất cả những khái niệm và chủ đề cần thiết, quan trọng để hiểu các vấn đề nền tảng của triết học! Bằng những sơ đồ rõ ràng cùng những diễn giải sáng rõ, cuốn sách dẫn dắt bạn đào sâu, khám phá tư tưởng chủ đạo của các triết gia từ Aristotle, Zeno tới Descartes, Kant, Sartre, rồi Frege, Wittgenstein. Bạn sẽ thấy việc học và hiểu bộ môn này chưa bao giờ dễ dàng và thú vị đến thế! Hy vọng khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể trả lời những câu hỏi lớn của triết học, và cũng là của đời người như: - Hiện hữu là gì? Tồn tại là gì ? Hiện hữu khác Tồn tại như thế nào ? - Chân lý là gì? Có cái gọi là chân lý của riêng tôi? Còn chân lý của những người xung quanh tôi thì sao? - Rốt cuộc, điều mà tôi có thể nhận thức là gì? Điều tôi nhận thức được có khác điều bạn nhận thức được không? - Tôi có ý chí tự do không? Ý chí tự do của tôi có mâu thuẫn với ý chí tự do của tha nhân không? - Đạo đức là gì? Làm thế nào để tôi có thể sống một cuộc đời đạo đức?