Trở Lại Cố Hương

Trở Lại Cố Hương

Dịch giả:
Nguyễn Thành Nhân
Số trang:
560 trang
Quy cách:
15 x 23.5 cm

Trở Lại Cố Hương

Dịch giả: Nguyễn Thành Nhân
Số trang: 560 trang
Quy cách: 15 x 23.5 cm

Trở Lại Cố Hương được Thomas Hardy khởi thảo vào cuối năm 1876 và hoàn thành vào mùa xuân 1878. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 6 của ông. Được công nhận rộng rãi là một trong những tiểu thuyết nổi bật nhất của Thomas Hardy, Trở lại cố hương tìm cách giải mã mối xung đột giữa tình yêu và tình cảm gia đình, giữa hiện thực và khát vọng, giữa tự nhiên hay định mệnh tàn ác vô tình và đời người hữu hạn. Một số nhà soạn nhạc nổi tiêng, bao gồm Gerald Finzi, Benjamin Britten, và Gustav Holst đã lấy thơ ông để phổ nhạc, Holst cũng soạn bản giao hưởng dựa trên chủ đề của tiều thuyết The Return of the Native nhan đề Egdon Heath: A homage to Thomas Hardy vào năm 1927.