Notice: Undefined index: thumb_url in /home/namthi/web/namthihouse.vn/public_html/web/catalog/controller/library/info.php on line 43 [Tủ sách văn học trong nhà trường] - Truyện Kiều
Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Dịch giả:
Trân Thị Ngân Tuyền
Số trang:
442 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Dịch giả: Trân Thị Ngân Tuyền
Số trang: 442 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm

“Truyện Kiều đã có cả một vận mệnh rất vẻ vang. Qua đó, ta có thể nhận thấy rằng: Dù từ xưa đến nay các thế hệ nhà văn, nhà thơ đều đồng thanh về giá trị văn nghệ của Truyện Kiều, thì mỗi thời đại, mỗi một giai tầng xã hội đều đã nhận xét tác phẩm của Nguyễn Du theo một quan điểm riêng biệt.” Giáo sư ĐẶNG THAI MAI

“Một nước không thể không có quốc hoa, Truyện Kiều là quốc hoa của ta; một nước không thể không có quốc túy, Truyện Kiều là quốc túy của ta; một nước không thể không có quốc hồn, Truyện Kiều là quốc hồn của ta.” Nhà văn hóa PHẠM QUỲNH