Từ Điển Tiếng Việt Của Gs Nguyễn Lân - Phê Bình Và Khảo Cứu

Từ Điển Tiếng Việt Của Gs Nguyễn Lân - Phê Bình Và Khảo Cứu

Dịch giả:
Số trang:
565 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Từ Điển Tiếng Việt Của Gs Nguyễn Lân - Phê Bình Và Khảo Cứu

Dịch giả:
Số trang: 565 trang
Quy cách: 16 x 24 cm

Từ cuối năm 2013, trên trang Blog Tuấn Công Thư Phòng, Hoàng Tuấn Công đã bắt đầu công bố những bài viết chỉ ra những sai sót trong các tác phẩm của giáo sư Nguyễn Lân. Những bài viết này gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau trong giới chuyên môn và cả trong độc giả. Có những người bất bình bở giáo sư Nguyễn Lân là môt tên tuổi lớn có nhiều đóng góp cho giáo dục Việt Nam, trong khi Hoàng Tuấn Công là môt nhà nghiên cứu trẻ chưa được nhiều độc giả biết tới.

Gs. Nguyễn Lân đã dành toàn bộ cuôc đời mình từ sau khi về hưu để biên soạn từ điển và nghiên cứu nhằm gìn giữ phát triển tiếng Việt. Tuy nhiên một số tác phẩm Từ điển do ông biên soạn có nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra những sai sót. Hoàng Tuấn Công không phải là người đầu tiên viết về những sai sót này, nhưng có lẽ sẽ là người cuối cùng căn bản khép lại những vấn đề đã keo dài hàng chục năm qua với nhiều tranh cãi.