TƯ DUY NHƯ MỘT HỆ THỐNG

TƯ DUY NHƯ MỘT HỆ THỐNG

Dịch giả:
Tiết Hùng Thái
Số trang:
448 trang
Quy cách:
12 x 20

TƯ DUY NHƯ MỘT HỆ THỐNG

Dịch giả: Tiết Hùng Thái
Số trang: 448 trang
Quy cách: 12 x 20
Tư duy như hệ thống là cuốn sách bán chạy nhất của David Bohm. Xây dựng dựa trên những nguyên tắc về mối quan hệ giữa tâm trí và vật chất đã được bàn tới trong cuốn Cái toàn thể và trật tự ẩn, Bohm đã tìm hiểu cách thức mà trong đó suy nghĩ đóng vai trò tích cực trong việc hình thành nhận thức. Ông bác bỏ quan niệm cho rằng các quá trình tư duy của chúng ta chỉ thông báo một cách trung tình những gì xảy ra “ngoài kia” trong một thế giới khách quan. Ông khảo sát cách thức tư duy tham gia tích cực vào sự hình thành tri giác, cảm nhận của chúng ta về ý nghĩa và những hành động thường ngày của mình.