Tủ Sách Tuổi Hoa - Mật Lệnh U-Đỏ

Tủ Sách Tuổi Hoa - Mật Lệnh U-Đỏ

Dịch giả:
Số trang:
188 trang
Quy cách:
11.5 x 16 cm

Tủ Sách Tuổi Hoa - Mật Lệnh U-Đỏ

Dịch giả:
Số trang: 188 trang
Quy cách: 11.5 x 16 cm
Chắc các bạn muốn biết do đâu tôi biết truyện này? Lẽ dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi biết được, vậy ai là người thuật cho tôi nghe truyện này? Người thuật lại cho tôi nghe là chú Ba Ho. Chà! Chắc các bạn đang trông chờ tôi kê khai lý lịch của chú Ba Ho chứ gì ? Tên gì kỳ vậy ? Khoan đã, các bạn chớ vội sốt ruột, việc đâu còn đó, trong tương lai các bạn sẽ biết chú Ba Ho là ai. Hiện giờ, các bạn chỉ nên biết chú Ba Ho là chú họ tôi thường ghé nhà tôi chơi lắm. Một đôi khi, chú Ba Ho đi xồng xộc vào phòng tôi trong khi tôi đang viết để xem những bản thảo tôi vừa viết xong. Những lúc đó, tôi liền đưa cho chú Ba Ho các trang chữ cuối cùng vừa hoàn thành và nói : - Chú đọc thử xem, chú Ba Ho ? Các sự kiện cháu viết có đúng không chú ?