Việt Nam Danh Tác - Vang Bóng Một Thời

Việt Nam Danh Tác - Vang Bóng Một Thời

Dịch giả:
Số trang:
212 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5

Việt Nam Danh Tác - Vang Bóng Một Thời

Dịch giả:
Số trang: 212 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5

“Chùa nhà ta có cái giếng này quý lắm. Nước rất ngọt. Có lẽ tôi nghiện trà tàu vì nước giếng chùa nhà đây. Tôi sở dĩ không đi đâu xa được là vì không đem theo được nước giếng này đi để pha trà. Bạch sư cụ, sư cụ nhớ hộ tôi câu thếnày: Là giếng chùa nhà mà cạn thì tôi sẽ cho không người nào muốn xin bộ đồ trà rất quý của tôi. Chỉ có nước giếng  đây là pha trà không bao giờ lạc mất hương vị...”