Vietnam A To Z - Việt Nam Từ A Đến Z (A-V)

Vietnam A To Z - Việt Nam Từ A Đến Z (A-V)

Dịch giả:
Thiên Minh
Số trang:
20 trang
Quy cách:
21 x 21 cm

Vietnam A To Z - Việt Nam Từ A Đến Z (A-V)

Dịch giả: Thiên Minh
Số trang: 20 trang
Quy cách: 21 x 21 cm

Help small kids learn the alphabet and explore Vietnam’s colorful culture with this fun and vibrant picture book!

Giúp bạn đọc nhỏ tuổi học bảng chữ cái và khám phá đất nước Việt Nam muôn màu qua những hình ảnh vui tươi và sống động!

Canadian author and illustrator Elka Ray has called Vietnam home for over two decades.

Tác giả, hoạ sĩ vẽ tranh minh họa Elka Ray đã gắn bó với Việt Nam như quê hương của mình trong suốt hơn hai thập kỉ qua.