WHO? GREGOR MENDEL-CHUYỆN KỂ VỀ DANH NHÂN THẾ GIỚI

WHO? GREGOR MENDEL-CHUYỆN KỂ VỀ DANH NHÂN THẾ GIỚI

Dịch giả:
Số trang:
184 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm

WHO? GREGOR MENDEL-CHUYỆN KỂ VỀ DANH NHÂN THẾ GIỚI

Dịch giả:
Số trang: 184 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm
Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các danh nhân sẽ đem đến cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp! Có một nhà thực vật học nổi tiếng người Áo chỉ sau khi qua đời những công trình nghiên cứu của ông mới được công nhận và trở thành nền tảng cho ngành di truyền học hiện đại. Ông chính là nhà khoa học thiên tài Gregor Mendel! Để đạt được thành công như vậy, trong suốt tám năm trời, ông đã kiên trì trồng hàng ngàn cây đậu Hà Lan và lặp đi lặp lại các thí nghiệm nhằm xác thực kết quả nghiên cứu. Thí nghiệm và các tài liệu còn được lưu giữ của Gregor Mendel đã trở thành những thí dụ kinh điển trong nghiên cứu của các nhà khoa học cho đến tận ngày nay.