Yêu Thương Và Làm Điều Hay - Giúp Đỡ Người Khác

Yêu Thương Và Làm Điều Hay - Giúp Đỡ Người Khác

Dịch giả:
Vũ Kim Ngân
Số trang:
0 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 20.5 cm

Yêu Thương Và Làm Điều Hay - Giúp Đỡ Người Khác

Dịch giả: Vũ Kim Ngân
Số trang: 0 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 20.5 cm

Giúp đỡ người khác là một việc rất quan trọng, vì thế em hãy giúp những người xung quanh khu em sống, cũng như bạn bè và gia đình. Những việc làm nhỏ bé mà em làm để giúp người khác có thể đem lại cho họ nhiều niềm vui hơn em hình dung rất nhiều. Hãy thử hái một bông hoa cho bà khi bà không tự cúi xuống hái được vì đau lưng, hãy chạy ra chợ mua đồ giúp mẹ khi mẹ đang bận bịu trong bếp, và hãy giúp em của mình làm bài tập xem.