Ai Kéo Cỗ Xe Trượt Tuyết

Ai Kéo Cỗ Xe Trượt Tuyết

Dịch giả:
Hồng Hà
Số trang:
34 trang
Quy cách:
19 x 25 cm

Ai Kéo Cỗ Xe Trượt Tuyết

Dịch giả: Hồng Hà
Số trang: 34 trang
Quy cách: 19 x 25 cm
Khi bạn muốn thực hiện tất cả những việc mình yêu thích thì sẽ thế nào? Hay khi bạn không muốn làm thì sẽ ra sao? Nhà lãnh đạo giỏi phải là người biết phân biệt rõ việc nên làm và không nên làm. Nhà lãnh đạo dù muốn làm cũng luôn có nguyên tắc riêng, hoặc khi không muốn làm nhưng vẫn biết cách chiến thắng bản thân để hành động. Các bạn hãy như Đậu Nhỏ trong câu chuyện này, luôn biết kiềm chế và chiến thắng bản thân để đạt được mục tiêu của mình nhé!