HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-HIỂU VỀ THUẾ

HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-HIỂU VỀ THUẾ

Dịch giả:
Phạm Nguyên Trường
Số trang:
34 trang
Quy cách:
14.25 x 20.25 cm

HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-HIỂU VỀ THUẾ

Dịch giả: Phạm Nguyên Trường
Số trang: 34 trang
Quy cách: 14.25 x 20.25 cm
Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân để xây dựng và duy trì đất nước. Mỗi đất nước có một hệ thống thuế khóa riêng. Cuốn sách Hiểu về thuế sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về hệ thống thuế của các nước trên thế giới, các hạng mục chi tiêu tiền thuế của nhà nước và một số loại thuế quen thuộc với mỗi cá nhân. Qua cuốn sách, chúng ta còn học được cách tận dụng khoản thuế mình nộp để thu về lợi ích cho mình nữa đó!