Nguồn Gốc Các Loài

Nguồn Gốc Các Loài

Dịch giả:
Nguyễn Kim Diệu
Số trang:
60 trang
Quy cách:
19 x 27 cm

Nguồn Gốc Các Loài

Dịch giả: Nguyễn Kim Diệu
Số trang: 60 trang
Quy cách: 19 x 27 cm

“Nguồn gốc các loài” – Tác phẩm của Charles Darwin do Sabina Radeva thuật lại và minh họa.

“Một dự án cực kì quan trọng, được thực hiện theo cách đẹp đẽ nhất” (Emma Darwin)

Từ biến chủng lạ lùng đến đấu tranh sinh tồn, từ vi khuẩn nhỏ nhất đến Cây Sự Sống vĩ đại: trong phiên bản chuyển thể tuyệt đẹp từ tác phẩm trứ danh của Darwin này, bạn sẽ khám phá một học thuyết mang tính đột phá, đã biến đổi thế giới mãi mãi: THUYẾT TIẾN HÓA

Một tác phẩm nghệ thuật sinh động, đẹp đẽ, và cực kì quan trọng với tất cả chúng ta khi bắt đầu tìm hiểu thế giới chung quanh.