Stem-Học Viện Lập Trình Viên

Stem-Học Viện Lập Trình Viên

Dịch giả:
Số trang:
74 trang
Quy cách:
20 x 24cm

Stem-Học Viện Lập Trình Viên

Dịch giả:
Số trang: 74 trang
Quy cách: 20 x 24cm
Bạn có biết rằng các lập trình viên có thể viết những chương trình điều khiển người máy, lập trình ô tô không người lái và đưa tên lửa vào không gian? Tại Học viện Lập trình viên, bạn sẽ đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành như họ. Bạn sẽ học cách tạo ra âm nhạc, trò chơi, trang Web và hoạt hình. Bạn sẽ học về cách mà máy tính suy nghĩ, cách để ra lệnh cho chúng, cách sử dụng Scratch, viết mã HTML cùng nhiều thứ khác. Nào, bật máy tính lên và sẵn sàng lập trình thôi!