Ba Gã Say Luận Đàm Thế Sự

Ba Gã Say Luận Đàm Thế Sự

Dịch giả:
Võ Vương Ngọc Chân , Nguyễn Mạnh Sơn
Số trang:
164 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm

Ba Gã Say Luận Đàm Thế Sự

Dịch giả: Võ Vương Ngọc Chân , Nguyễn Mạnh Sơn
Số trang: 164 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm

Ba gã say luận đàm thế sự ra đời năm 1887, đúng thời điểm đất nước Nhật Bản đang đứng giữa ngã ba đường của lịch sử, loay hoay tìm đường hướng phát triển quốc gia: Phải lựa chọn chế độ chính trị như thế nào? Cần theo đuổi chính sách ngoại giao ra sao để có thể trở thành một cường quốc ở châu Á?