Bác Fox Tuyệt Vời

Bác Fox Tuyệt Vời

Dịch giả:
Đỗ Văn Tâm
Số trang:
108 trang
Quy cách:
13 x 20 cm

Bác Fox Tuyệt Vời

Dịch giả: Đỗ Văn Tâm
Số trang: 108 trang
Quy cách: 13 x 20 cm

Boggis, Bunce và Bean Một béo, một lùn, một còi din Ba ông tướng mạo dị... kinh Tính tình ác độc giống nhau y sì Boggis, Bunce và Bean là ba gã chủ trại quá quắt nhất mà bạn có thể gặp. Chúng căm ghét bác Fox và tìm mọi cách để hại bác như bắn, bỏ đói và phá hang của bác. Nhưng bác Fox lại thông minh hơn chúng rất nhiều và bác đã lập cho mình một kế hoạch đối phó vô cùng khôn khéo.