GIẢI CỨU ĐỘI BÓNG LỢN HOANG - CÂU CHUYỆN THẦN KÌ DƯỚI HANG NGẦM THAM LUANG

GIẢI CỨU ĐỘI BÓNG LỢN HOANG - CÂU CHUYỆN THẦN KÌ DƯỚI HANG NGẦM THAM LUANG

Dịch giả:
Thu Hà
Số trang:
36 trang
Quy cách:
23 x 24 cm

GIẢI CỨU ĐỘI BÓNG LỢN HOANG - CÂU CHUYỆN THẦN KÌ DƯỚI HANG NGẦM THAM LUANG

Dịch giả: Thu Hà
Số trang: 36 trang
Quy cách: 23 x 24 cm
13 CHÚ “LỢN HOANG” MẮC KẸT TRONG HANG CHIẾN DỊCH GIẢI CỨU CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI Nổi bật lên giữa cuộc giải cứu đội bóng Lợn Hoang đầy cam go, thử thách chính là những trái tim cao cả đồng tâm hiệp lực của triệu triệu con người trên toàn cầu.