Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Lý Thường Kiệt

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Lý Thường Kiệt

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5x20,5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Lý Thường Kiệt

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5x20,5 cm

Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, một vị tướng kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Ông nhiều lần thống lĩnh ba quân “phá Tống, bình Chiêm”, giữ bờ cõi nhiều năm trong cảnh thanh bình. Ông lại đem tài sức giúp vua Lý phát mở mang canh nông, xây dựng nhà học, góp phần gây dựng nền văn hiến Đại Việt.