Giáo dục Nhật Bản: Phép cộng (5-6 tuổi)

Giáo dục Nhật Bản: Phép cộng (5-6 tuổi)

Dịch giả:
Nhóm U.I.H.
Số trang:
76 trang
Quy cách:
21 x 29,5cm

Giáo dục Nhật Bản: Phép cộng (5-6 tuổi)

Dịch giả: Nhóm U.I.H.
Số trang: 76 trang
Quy cách: 21 x 29,5cm

Phép cộng (5~6 tuổi) cho trẻ luyện tập về những phép cộng có tổng đến 10. Sau khi nắm được cách tạo thành số (phân tách số, hợp thành số), trẻ được luyện tập nhiều dạng bài đa dạng như lập phép tính từ bài toán tình huống, bài tập tính toán, giải bài toán đố. Việc nắm được ý nghĩa phép cộng sẽ giúp trẻ có khả năng tự mình giải quyết vấn đề khi gặp những tình huống cần tính toán trong cuộc sống hay khi giải bài toán đố.

- Các bài tập chính trong sách:

+ Ý nghĩa phép cộng: Luyện tập các bài toán tình huống phép cộng “tổng cộng bao nhiêu?”, “tăng thành bao nhiêu?”

+ Tập viết phép tính: Luyện tập tính toán phép cộng có tổng đến 10

+ Toán đố đơn giản: Đọc hiểu toán đố và lập phép tính thích hợp