Hiền tài nước Việt - Chu Văn An

Hiền tài nước Việt - Chu Văn An

Dịch giả:
Số trang:
24 trang
Quy cách:
17 x 24 cm

Hiền tài nước Việt - Chu Văn An

Dịch giả:
Số trang: 24 trang
Quy cách: 17 x 24 cm

Lịch sử Việt Nam không chỉ có các danh tướng mà nhiều vị danh hiền, văn tài cũng đã góp phần bảo vệ giang sơn xã tắc, bình trị thiên hạ, giữ gìn chính khí quốc gia. Bạn có biết họ là ai không?Mời bạn tìm hiểu qua Combo Hiền Tài Nước Việt (10 Tập)