BÁC SĨ JEKYLL VÀ ÔNG HYDE (BC)

BÁC SĨ JEKYLL VÀ ÔNG HYDE (BC)

Dịch giả:
Trần Thị Khánh Vân
Số trang:
56 trang
Quy cách:
21x26 cm

BÁC SĨ JEKYLL VÀ ÔNG HYDE (BC)

Dịch giả: Trần Thị Khánh Vân
Số trang: 56 trang
Quy cách: 21x26 cm
Kể tóm lược lại tác phẩm kinh điển Bác sĩ Jekyll và Ông Hyde với tranh minh họa đẹp và ấn tượng.