BIẾT TUỐT VỀ ĐỒ ĂN - LÚA GẠO

BIẾT TUỐT VỀ ĐỒ ĂN - LÚA GẠO

Dịch giả:
Huy Minh
Số trang:
35 trang
Quy cách:
20.5 x 24 cm

BIẾT TUỐT VỀ ĐỒ ĂN - LÚA GẠO

Dịch giả: Huy Minh
Số trang: 35 trang
Quy cách: 20.5 x 24 cm
Em có biết canh tác lúa gạo là công việc không có lúc nào ngơi nghỉ? Canh tác theo lối truyền thống đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, nào cày bừa, nào cấy mạ, nào cắt lúa… dưới cái nóng như thiêu trời hè! Tuy nhiên ở đồng bằng, mọi việc đỡ vất vả hơn vì đã có máy móc giúp sức, nhờ vậy mà năng suất cũng cao hơn. Vậy tại sao các nhà công nghiệp còn tạo ra gạo biến đổi gen nhỉ? Lại còn gạo ăn liền nữa chứ? Chúng có cùng đặc tính với gạo truyền thống không? Và đặc biệt, chúng có tác động gì đến môi trường không?