BIẾT TUỐT VỀ ĐỒ ĂN - MẬT ONG

BIẾT TUỐT VỀ ĐỒ ĂN - MẬT ONG

Dịch giả:
Huy Minh
Số trang:
36 trang
Quy cách:
20.5x24 cm

BIẾT TUỐT VỀ ĐỒ ĂN - MẬT ONG

Dịch giả: Huy Minh
Số trang: 36 trang
Quy cách: 20.5x24 cm
Hẳn em cũng biết tầm quan trọng của ong đối với cuộc sống, biết cách chúng xây tổ và làm mật. Nhưng làm cách nào để nhận ra các loại mật khác nhau nhỉ? Lại còn mật sâu nữa chứ, mật sâu là gì? Người nuôi ong lấy mật như thế nào? Loài người đã nghĩ ra những biện pháp gì để bảo vệ loài ong?