Charlie Và Chiếc Thang Máy Bằng Kính

Charlie Và Chiếc Thang Máy Bằng Kính

Dịch giả:
Nguyễn Thị Bích Nga
Số trang:
220 trang
Quy cách:
13 x 20 cm

Charlie Và Chiếc Thang Máy Bằng Kính

Dịch giả: Nguyễn Thị Bích Nga
Số trang: 220 trang
Quy cách: 13 x 20 cm

“Bạn nhìn thấy cái nút màu xanh. Tôi phải bấm vào đúng thời điểm chính xác!” Ông Wonka có thể là một thiên tài về kẹo sôcôla, nhưng về khả năng bay của ông thì Charlie và gia đình cậu không thấy tin tẹo nào cả. Đặc biệt là khi thấy cái thứ mà ông dùng để bay lại là một chiếc thang máy bằng kính và khi bị mất kiểm soát nó đã phóng vụt vào không trung. Nhưng đối với Wonka thì cuộc sống chẳng bao giờ là buồn tẻ, và nếu ông có trót đẩy mọi người vào tình thế oái oăm nào đó thì rất có thể chính ông cũng sẽ có cách giải thoát họ lắm chứ?