Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm đồi rơm

Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm đồi rơm

Dịch giả:
Số trang:
100 trang
Quy cách:
13x20 cm

Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm đồi rơm

Dịch giả:
Số trang: 100 trang
Quy cách: 13x20 cm

Trưa nào ông ngoại Bắp cũng đánh trống làm ồn cả xóm -> Nó nhốt ông ngoại trong buồng. Mang bộ trống quăng xuống mương. Bị rết cắn chân sưng chù vù mà tưởng bị ung thư -> Bắp làm di chúc chia sẵn gia tài -> Ngày giỗ và ngày Quốc tế Thiếu nhi, mọi người hãy nhớ cúng cho Bắp một kí bò Kobe. Để khác biệt với đám đông -> Bắp tự lột sạch quần áo, đi ra ngoài đường đứng.

Có hai cái sợ vô hạn: Thứ nhứt, sợ người lớn trong nhà. Thứ hai, sự sợ ma của tụi thằng Bắp -> Chính tụi nó không chắc về điều thứ nhứt. Một liên truyện với Bắp là nhân vật chính, cùng những người thân thương, được thể hiện qua góc nhìn hóm hỉnh, đầy khám phá nhưng cũng thật sâu sắc và tình cảm của cậu bé.