ĐỊA CHÍ VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T2 - VĂN HỌC BÁO CHÍ GIÁO DỤC (BC)

ĐỊA CHÍ VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T2 - VĂN HỌC BÁO CHÍ GIÁO DỤC (BC)

Dịch giả:
Số trang:
874 trang
Quy cách:
19x27 cm

ĐỊA CHÍ VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T2 - VĂN HỌC BÁO CHÍ GIÁO DỤC (BC)

Dịch giả:
Số trang: 874 trang
Quy cách: 19x27 cm
Có thể nói đây là bộ Địa chí Văn hóa đầu tiên trong lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, được Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố chỉ đạo biên soạn một cách nghiêm túc, khái quát đầy đủ và có hệ thống diện mạo văn hóa của Thành phố qua ba thế kỷ hình thành và phát triển... Có thể nói đây là bộ Địa chí Văn hóa đầu tiên trong lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, được Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố chỉ đạo biên soạn một cách nghiêm túc, khái quát đầy đủ và có hệ thống diện mạo văn hóa của Thành phố qua ba thế kỷ hình thành và phát triển. Sau khi ra đời, bộ sách được giới nghiên cứu khoa học và bạn đọc hoan nghênh, đánh giá cao và nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến và phát triển.